Wat is paardencoaching

Paardencoaching is het coachen van mensen met behulp van paarden. Paarden spiegelen als geen ander het gedrag en de innerlijke toestand en de energie van de persoon waarmee hij in contact wordt gebracht. Dit doet een paard van nature. Paarden zorgen op deze manier voor bewustwording en waardevolle inzichten bij de deelnemer. Het is een veilige manier om naar jezelf te kunnen kijken, gewoon zoals je bent.
Tijdens het coachen met paarden, zijn paarden ons behulpzaam bij het groeien en ontwikkelen van onszelf. Dit kan je helpen om echt het leven te leven dat je wil leven en vrij te zijn van belemmerende angsten en overtuigingen die we opdoen in de loop van ons leven.

Er kan op 3 niveaus gecoacht worden.
Gedrag: De coachee (deelnemer) bewust maken van zijn gedrag(effect) en vaardigheden.

Intra-psychisch: Het paard wordt gebruikt als spiegel voor de innerlijke toestand van de coachee, bewust dan wel onbewust. Als coach probeer ik het gedrag en de houding van het paard en van de coachee te vertalen naar wat mogelijk innerlijk bij de coachee speelt.

Systemisch: Het kan zijn dat je binnen een of meerdere systemen waartoe je behoort steeds weer op hetzelfde thema botst. Of dat je met vragen of problemen zit waar je geen helderheid over krijgt. Systemisch coachen geeft inzicht in de onbewuste patronen, die je verhinderen voluit te leven en volop en bewust te kiezen voor wat jij wilt, voor wie jij bent.De Coach

Mijn naam is Gonjo Jansson. Ik ben geboren in Heerlen in het jaar 1966. Na mijn studies ben ik gaan werken in de jeugdhulpverlening, bij Stichting Xonar. Daar heb ik door de jaren heen gewerkt met jeugdigen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Dit zowel residentieel als ambulant. Ik heb dit altijd met veel plezier en enthousiasme gedaan. Na 25 jaar wilde ik echter een nieuwe weg in slaan. Een weg waarbij ik meer kon samenwerken met mijn paarden, mijn passie. Want als kind werd ik al besmet met het paardenvirus en paarden hebben sindsdien altijd deel uitgemaakt van mijn leven.
Ik heb vervolgens het roer omgegooid en ben de opleiding tot excellent coach gaan volgen bij Horsense in Deurne. Daarna ben ik de opleiding Systemisch paardencoachen gaan volgen in Antwerpen bij Nicolle Themmen en Bart Ruiten. Er ging een wereld voor me open. Sindsdien blijf ik getriggerd door deze mooie manier van coachen en volg ik geregeld nog trainingen/cursussen om me vooral te blijven ontwikkelen. Ook ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de paarden en hun gedrag. Paarden kunnen ons zoveel leren over onszelf. Ik probeer steeds meer te doen met minder. Ik stem zoveel mogelijk af op de behoefte van de paarden en doe dit op een zo natuurlijk mogelijke manier. Het welzijn van de paarden staat hierin voorop. Het paard vooral paard laten zijn.
 
Stap voor stap ben ik op weg gegaan om mijn wens te realiseren. 4 juli 2016 was voor mij de dag en ben ik officieel van start gegaan met mijn eigen bedrijf: In Verbinding. Bij In Verbinding, kan ik beide passies, zowel het werken met mensen als het werk met paarden combineren, vandaar ook de naam In Verbinding.
In Verbinding staat voor mij, in contact komen met, aansluiting vinden, samen, connectie. In verbinding is de basis voor mij, dit heb je nodig om verder te kunnen groeien. In verbinding met jezelf of met een ander. Naast In Verbinding ben ik nog werkzaam als ambulant hulpverlener bij Levantogroep/RIBW. Daar begeleid ik mensen met psychiatrische of psychosociale problemen op verschillende leefgebieden. Ook hierin is voor mij contact, verbinding van essentieel belang om mensen te kunnen begeleiden op hun pad naar hun wens of doel.
Ik heet je graag samen met de paarden welkom.
Laat je verrassen door de mooie werking van paardencoaching.

Warme groet, Gonjo


Hoe werkt paardencoaching.

Paarden hebben van nature eigenschappen die hen geschikt maken als spiegel. Paarden zijn kudde dieren, ze leven in groepen bij elkaar, dat betekent dat ze afhankelijk zijn van de kudde om te kunnen overleven. Paarden zijn prooidieren en moeten alert zijn omdat ze het gevaar lopen om door een vijand aangevallen te worden.
Ze hebben dan ook scherpe zintuigen. Ze kunnen het dreigende gevaar voelen. Een paard is dan ook een vluchtdier. Zodra er gevaar dreigt zal het vluchten. Paarden vragen om duidelijkheid en zoeken veiligheid in de kudde. Een paard wil maar 1 ding; overleven. Wanneer een paard geen soortgenoten om zich heen heeft beschouwt hij de mens als zijn kudde. Hij gaat dan checken of hij met jou kan overleven . Hij reageert op wat er bij mensen speelt. Als iemand van hen zich anders voordoet dan hij zich voelt, pikt het paard dat op.
Dat schept onduidelijkheid en het paard voelt zich dan onveilig. Dat laat het paard merken in zijn lichaamstaal en gedrag; hij zal bijvoorbeeld het contact verbreken. Op deze manier houdt het paard ons een spiegel voor, het laat ons zien dat er iets niet klopt. Het paard is altijd in het hier en nu, een paard is dus niet met het verleden bezig of met de toekomst. Dit maakt dat je met behulp van paardencoaching altijd kunt experimenteren met gedrag. Werkt de ene aanpak niet dan probeer je de andere.
Wij mensen communiceren voor het grootste gedeelte via taal. Paarden kunnen niet praten dus communiceren ze via lichaamstaal. Paarden zijn enorm sensitief, ze voelen aan wat er speelt in de kudde en reageren daar direct op met hun lichaamstaal. Paarden scannen hun omgeving tussen de 50 en 100x per minuut. Zo scannen paarden ook ons. Ze voelen onze emoties, energie, spierspanning. Als we paarden proberen te benaderen met een zelfverzekerde houding maar ons van binnen angstig voelen dan heeft een paard dit direct in de gaten. Voor een paard betekent dit incongruentie. Onze bloeddruk die stijgt en de verhoogde hartslag wordt meteen waargenomen door het paard en deze reageert hier direct op.
Voor een paard betekent congruentie wanneer je woorden, daden en lichaamstaal op 1 lijn zitten. Je binnenkant en buitenkant komen overeen. Dit ervaart het paard als veiligheid.


De Kudde

Chess (2000) Painthorse
Zij is de alfamerrie van de kudde en tevens de oudere wijze dame.
Chess is een zeer gevoelige merrie en haar lessen hebben meestal te maken met verbinding, vertrouwen en leiderschap.
Ze heeft een groot hart en houdt van het coachen van mensen en leert hen om met zachtheid naar zichzelf te kijken.

Flash (2010) Appaloosa
Flash is na het opgroeien in een kudde op 2-jarige leeftijd bij ons gekomen. Wij genieten van haar speelsheid haar vrolijkheid en manier van contact zoeken. Ze gedraagt zich vaker als de alfamerrie en wil dan alles regelen in de kudde. De meeste mensen vallen voor haar sprekende ogen en mimiek. Haar lessen gaan meestal over doorzetten, vertrouwen op jezelf in verbinding en grenzen aangeven.

Spetter (2003) Tinker-Painthorse
Spetter is onze stevige, door de kinderen zeer geliefd coachpaard. Haar grootste bezigheid is eten. Hiermee is ze het liefst de hele dag bezig. Ze houdt zich meer op de achtergrond binnen de kudde en dat bevalt haar goed. Spetter kiest ervoor om minder te coachen t.o.v. de andere paarden. Echter als Spetter kiest dan is ze een kei in duidelijk zijn in het aangeven van grenzen. Ze leert je om dat te doen wat je hart je ingeeft. Staan voor jezelf.

image-232869-12033615_10205903490044012_1308380308_n.jpg